Általános tájékoztató

Tájékoztató a vizsga- bejelentési rendszerről

2021. szeptember 7

Tájékoztató a szakmai oktatásban (szakmajegyzék) vagy kifutó, iskolai rendszerű (OKJ) szakképzésben részt vevők szakmai vizsgájának a 2021/2022. tanév októberi-novemberi vizsgaidőszakában történő lebonyolításához

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 263. §
(1) bekezdése értelmében, a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy az általa tanult szakma szakmai vizsgájára a jelentkezési lapot az akkreditált vizsgaközponthoz nyújtja be az akkreditált vizsgaközpont által meghatározott formában. A jelentkezési laphoz csatolni kell a szakmai vizsgával kapcsolatos kérelmeket és az ilyen kérelem alapjául szolgáló okiratok másolatát.

(2) A jelentkezési lap benyújtásának határideje c) az október-novemberi vizsgaidőszak esetén a vizsgaidőszak éve augusztus hónapjának utolsó munkanapja. 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 265. § bekezdése szerint, az akkreditált vizsgaközpont a vizsgacsoportokat szakmánként vagy képzési területenként alakítja ki. A vizsgacsoport létszáma nem haladhatja meg az Szkt.-ben előírt maximális osztálylétszámot (32 fő).

266. § (1) Az akkreditált vizsgaközpont a vizsgaidőszakra történő jelentkezési határidőt követő tizenöt napon belül a szakmai vizsgát vizsgacsoportonként a szakképzési államigazgatási szervnek az erre a célra kialakított elektronikus felületén (a továbbiakban: elektronikus vizsgarendszer) jelenti be (https://vizsgabejelentes.nive.hu)

A vizsgabejelentések megtételének végső határideje: 2021. szeptember 19.

A vizsgabejelentésekkel kapcsolatban az alábbiakra kérjük fokozott figyelmüket:

1. Intézményi adatok módosítási kérelme a vizsgarendszerben: Amennyiben intézményük adatai módosultak (pl. igazgató választás) a vizsgabejelentést megelőzően az adatokat az elektronikus felületen is módosítani kell. Az NSZFH elektronikus vizsgabejelentés rendszerébe belépve (
vizsgabejelentes.nive.hu) adatmódosítás/NSZFH jóváhagyás menüpontban tudják ezt megtenni. Míg a módosítási kérelme nem került elfogadásra, NEM tud vizsgát bejelenteni, mert hibás lesz a törzslap! Hibás módosítás kérés esetén a kérelem elutasításra kerül.

2. Vizsgarendszer lezárásával kapcsolatos megadott határidő betartása.

3. Létszám ellenőrzés az interaktív vizsgatevékenység (írásbeli) – a tétel készítés alapja, azon szakmáknál, ahol idegen nyelvű tétel szükséges, ügyeljenek a nyelvek és a nyelvenkénti létszám megadására! Érintett szakmák:
- 54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő
- 34 811 04 Szakács
- 54 347 01 Idegennyelvű ipari és kereskedelmi
- 54 582 03 Magasépítő technikus
- 54 582 04 Mélyépítő technikus
- 35 345 01 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I
- 55 345 01 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II
- 5 0417 13 01 Idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus


4. Azoknak a javítóvizsgázóknak, akik a 2020/2021. májusi vizsgaidőszakban elégtelen teljesítményt nyújtottak (ténylegesen megkezdték a szakmai vizsgát), ebben a vizsgaidőszakban sem kell a szóbeli vizsgatevékenységet teljesíteniük.

5. Azoknak a javító/pótlóvizsgázóknak, akik a 2020/2021. májusi vizsgaidőszakban nem kezdték meg a szakmai vizsgájukat, teljesíteniük kell a szóbeli vizsgatevékenységet ebben a vizsgaidőszakban.

6. Igazoltnak kellett tekinteni annak a szakmai vizsgára jelentkezett tanulónak, képzésben részt vevő személynek a hiányzását, aki a vészhelyzetre tekintettel valamely vizsgatevékenységen nem vett részt és számára a 2021/2022. tanév október – novemberi vizsgaidőszakában kötelező vizsgalehetőséget biztosítani, ez nem tekintendő javító – és pótlóvizsgának. A vizsgázóknak teljesíteniük kell a szóbeli vizsgatevékenységet.

7. A vizsga bejelentésénél ügyeljenek arra, hogy minden vizsgázó részére biztosított legyen a vizsgafeladatok elvégzésére meghatározott időtartam. (SZVK, KKK, vizsgabizottság nem osztható).

8. Összevont vizsgák ellenőrzése: nem lesz lehetőség utólagos összekapcsolásra! A vizsgacsoportok szakmánként vagy képzési területenként alakíthatók ki, azzal a kikötéssel, hogy a vizsgacsoport létszáma nem haladhatja meg az Szkt.-ban előírt maximális osztálylétszámot (32 fő).
A képzési területenkénti szakmai vizsgáztatás esetén az olyan szakmákhoz kapcsolódó szakmai vizsgák vonhatók össze, amelyek a szakmajegyzék alapján azonos képzési területbe tartoznak. Összevont vizsgák esetén az összevont vizsgacsoportok együttes létszáma nem haladhatja meg a 32 főt.

9. A szabályozás nem rendelkezik a vizsgabizottság tagjainak díjazásáról, azt az akkreditált vizsgaközpont szabadon állapítja meg.

10. A 5 0413 18 01 Közszolgálati technikus és a 4 1032 18 02 Rendészeti őr szakmai vizsgák esetében a BM Országos Szakmai Vizsgabizottsági Névjegyzékből kell a vizsgabizottság minden tagját kiválasztani.
A BM Országos Szakmai Vizsgabizottsági Névjegyzéke a Vizsgabejelentés felületén lesz elérhető.

11. A vizsgaprogram összeállításánál a vizsganapok sorrendjének beosztásánál ügyeljenek arra, hogy az írásbeli (interaktív) vizsgafeladatlapok javításának/értékelésének időtartamát is tervezzék be.

12. A vizsgabejelentéssel kapcsolatos kérdéseiket a vizsgabejelentes.nszfh@nive.hu e-mail címre küldjék meg, és ügyeljenek arra, hogy legyen telefonos elérhetőség a megkeresésben.

Kapcsolat:
vizsgabejelentes.nszfh@nive.hu

H-1089 Budapest, Kálvária tér 7