Vizsga utáni jelentés

Szkr. 285. § (1) A szakmai vizsga lezárását követően a vizsgafelügyelő és a vizsgabizottság mérési feladatokat ellátó tagja - kivéve, ha delegálás hiányában a vizsgafelügyelőt az akkreditált vizsgaközpont bízta meg - külön-külön elkészítik

  1. ) a szakmai vizsga előkészítésével, lebonyolításával,
  2. ) a vizsgáztatás feltételeivel,
  3. ) a képzési és kimeneti követelményekben leírtak teljesülésével, valamint
  4. ) a jogszabályi rendelkezések betartásával

kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat tartalmazó elektronikus jelentésüket.